Emotionell Intelligens

Möjligheter, utveckling, reflektion

Vad är emotionell intelligens?

Emotional intelligence (EQ), enligt definitionen av Six Seconds, är en uppsättning kompetenser som låter dig navigera tänkande och känsla för att fatta optimala beslut. Medan många människor har lärt sig att “stänga av sina känslor”, är EQ en förutsättning för att vara allierad med känslor avgörande för effektiv beslutsfattande och motivation.

Om du använder din EQ effektivt kan du bättre påverka andra, kommunicera och hålla fokus på den kritiska vägen. Det är därför Harvard Business Review säger att emotionell intelligens är ”nyckeln till professionell framgång.”

Ledarskap och Självledarskap

Att bli ledare handlar om så mycket mer än en titel. Det handlar om att leda, motivera och inspirera andra.

Varför är det viktigt med emotionell intelligens hos ledare?

Emotionell intelligens hos ledaren ger en fördel för att du som ledare vet mer tydligt vad som styr dig och hur du hanterar situationer baserat på hur du navigerar dina känslor. Känslor kan inte kontrolleras men de kan navigeras, vara en indikation till att hjälpa fatta beslut som du i grunden står för.

Att ha all fakta på plats (vill säga det analytiska och emotionella) ger det rätta beslutet i det långa loppet. Besluten som ska nå den vision företaget har eller den avdelningen har. Att fatta beslut med de rätt grunderna gör att besluten blir effektiva.

Ditt team kommer att  utvecklas i samma takt som du väljer att utvecklas. Att imitera andra ledare är inte alltid lätt eller hållbart. Du är unik och genom att lära dig leda med dina styrkor, egenskaper och färdigheter kan du komma mycket längre än någon annans fotspår.

Lyft fram ditt unika ledarskap!

Thinking Into Results

Lär dig hur du kan påverka ditt liv genom att förändra tankesätt och beteende, så du kan skapa dig livet du själv önskar.

Visste du att genom att använda dig av din egen mentala bild så kan du styra ditt liv i den riktningen du önskar? Det finns en vetenskap kring detta. Om du börjar öppna upp ögonen för att du själv ansvarar för både positiva och negativa händelser så är det på grund av att du har ditt fokus där. Din verklighet är dina tankar, det är du som skapar den och vi kan alla se på samma sak och ser olika saker. Varför? Jo, för att vi lägger fokus på olika detaljer och återigen skapar den verkligheten efter vilket bagage vi bär. Dock har vi alltid möjligheten att förändra och den resan är en av de mest spännande resor jag kan rekommendera dig.

Vill du vara huvudkaraktären i ditt egen film? Jag tillsammans med världens främsta expert i området, Bob Proctor, kommer att visas dig hur du kan få allt du verkligen vill.